امروز 1397/12/27

02122273875

شيرآلات فولادي, استنلس استيل, چدني و برنجي (با کمترين قيمت)

0
شيرآلات فولادي, استنلس استيل, چدني و برنجي (با کمترين قيمت)

براي خريد شيرآلات وارداتي مستقيماً با ما تماس بگيريد. تامين کالاي استیل ارس شيرآلات وارداتي فولادي فلنچدار با مارکهاي NIPON - GALAXY - ORION فلکه کشويي فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ فلکه سوزني فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ خودکار دريچه فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ خودکار سوپاپي فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ توپي فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ صافي فولادي کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ شيرآلات وارداتي استنلس استيل فلنچدار با مارکهاي NIPON فلکه هاي کشويي استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني - تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ فلکه هاي سوزني استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ خودکار دريچه استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ خودکار سوپاپي استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ توپي استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ صافي استنلس استيل کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ وارداتي ( چيني – تايواني ) از ۲/۱ اينچ تا ۲۴ اينچ شيرآلات وارداتي کربن استيل ( فولادي ) و استنلس استيل کلاس ۸۰۰ با مارکهاي PIE - KRANE - CROWN فلکه کشويي کلاس ۸۰۰ ( سا کت و دنده ) از ۲/۱ اينج تا ۲ اينچ فلکه سوزني کلاس ۸۰۰ ( ساکت و دنده ) از ۲/۱ اينچ تا ۲ اينچ خودکار سوپاپي کلاس ۸۰۰ ( ساکت و دنده ) از ۲/۱ اينج تا ۲ اينچ خودکار دريچه کلاس ۸۰۰ ( ساکت و دنده ) از ۲/۱ اينچ تا ۲ اينچ صافي کلاس ۸۰۰ ( ساکت و دنده ) از ۲/۱ اينچ تا ۲ اينچشادنیا آدرس دفتر مرکزی تهران ، خیابان خیام شمالی ، خیابان صوراسرافیل . همراه۰۹۱۲۷۲۲۹۷۹۵ ۳۳۹۹۶۸۹۶-۰۲۱ www.steelaras.com Emailsteel_aras@yahoo.comshadnia Address Tehran, Khayyam Street North, St. Svrasrafyl. Mobile 09127229795 Tel 021-33996896 Emailsteel_aras@yahoo.com www.steelaras.com

تاریخ آگهی : 1396/06/28
نام : سایر آگهی های این شخص
شماره آگهی : 2323
تلفن : 02133996896
موقعیت : تهران


جدیدترین آگهی ها

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

شماره تلفن وب سایت صنعت وار: 02122273875
تماس در ساعت اداری شنبه الی پنج شنبه