امروز 1398/04/29

02122273875

خدمات فرهنگی هنری

خدمات فرهنگی هنری بخشی از خدمات هستند که همیشه مظلوم واقع شده اند. این خدمات از ارائه ی کارهای هنری گرفته تا آموزش و نیز ارائه ی خدمات فرهنگی را شامل می شود. بازدید از این صفحه را به اهالی هنر و فرهنگ که به دنبال کسب درآمد از هنر خود هستند، توصیه می کنیم.  

موسسه خیریه کهریزک

0
0
سایر آگهی های این شخص- 88328434

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

شماره تلفن وب سایت صنعت وار: 02122273875
تماس در ساعت اداری شنبه الی پنج شنبه